Inteligentny monitoring w przemyślePrzemysł jest głównym odbiorcą naszych systemów. Telewizja przemysłowa dla dużego zakładu produkcyjnego musi zostać zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby zapewnić użyteczność dla wielu służb działających na terenie zakładu (ochrona , HR , logistyka… ). Właściwie zainstalowana kamera będzie dostarczała wielu informacji pomocnych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Systemy instalowane na obszarach przemysłowych muszą spełniać normy nie tylko z zakresu CCTV, ale także wymagania dotyczące instalacji (np. ppoż , sep, sanepid, IT). Sam proces budowania systemu także podlega przepisom regulującym przede wszystkim kwestie bhp ( w szczególności uprawnienia pracowników wykonujących prace montażowe). Projekt systemu monitoringu wizyjnego powinien zakładać specyfikę danego zakładu (np. silne pola elektromagnetyczne, wysoką temperaturę , zapylenie , wilgotność czy też inne czynniki środowiskowe).

Rzadko zdarza się, iż na etapie zamawiania systemu telewizji przemysłowej Zamawiający ma jasno sprecyzowane zadania dla systemu wizyjnego. Często są to założenia na poziomie np. 10 kamer zewnętrznych i 20 kamer wewnętrznych. Takie podejście do tematu skutkuje najczęściej budową systemu, który „jest”, którego funkcjonalność nie powoduje znaczących korzyści dla użytkownika. Najbardziej odpowiednią formą założeń są założenia funkcjonalne (np.rejestracja wszystkich pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu zakładu z identyfikacją numerów rejestracyjnych, nadzór linii produkcyjnej, monitoring ciągów komunikacyjnych na hali). Na podstawie założeń funkcjonalnych jesteśmy w stanie przygotować bezpłatnie kompleksową ofertę systemu monitoringu wizyjnego z uwzględnieniem kilku wariantów (np. zastosowanej technologii – analog , HD-SDI, IP , instalacja miedziana , światłowodowa).
Jesteśmy przekonani, iż jednym z ważniejszych założeń jest to, aby system był skalowalny. Aby umożliwiał integrację w obrębie jednego systemu różnych technologii. Aby umożliwiał rozbudowę o dodatkowe kamery, bez konieczności wymiany głównych urządzeń systemu czy też gruntownej przebudowy instalacji. System powinien umożliwiać integrację z innymi systemami na terenie zakładu (np. systemy alarmowe, kontroli dostępu, system magazynowy).
Telewizja przemysłowa doskonale sprawdza się podczas monitorowania procesów technologicznych: zdalny nadzór wizyjny nad oddalonymi procesami lub procesami niebezpiecznymi dla człowieka. Posiadamy wykonanych wiele instalacji, głównie dla przemysłu metalowego, gdzie zastosowanie systemów wizyjnych pozwoliło na zmniejszenie zatrudnienia (jeden operator nadzoruje i obsługuje kilka urządzeń / procesów), lub znaczne poprawienie bezpieczeństwa (instalacja monitoringu na stanowisku, przy którym doszło do wypadku śmiertelnego, całkowicie wyeliminowało zagrożenie dla pracownika poprzez nadzorowanie procesu z bezpiecznej odległości).
Współpracujemy ściśle z dostawcą rozwiązań anty-wybuchowych oferując systemy telewizji przemysłowej przeznaczane do pracy w środowisku wybuchowym (przemysł górniczy, chemiczny)
Przy budowie systemu telewizji przemysłowej przykładamy bardzo dużą wagę do jakości wykonania instalacji; począwszy od jakości przewodów i tras kablowych (w warunkach przemysłowych prowadzimy trasy kablowe stalowe, wykonane w technologii Teafleks oraz Baks ), a skończywszy na złączach. Urządzenia bazowe instalowane są w szafkach standardu RACK, a obudowy kamer spełniają normy IP66 lub wyższe. Stosowanie przewodów ekranowanych lub technologii światłowodowych eliminuje niekorzystny wpływ silnych pól elektromagnetycznych, często występujących w środowisku przemysłowym.

Jeśli w Waszej firmie działa już telewizja przemysłowa polecamy ofertę rozbudowy i modernizacji istniejących systemów a także bieżące utrzymanie techniczne i serwisowe.