Monitoring MiejskiZadaniem systemu monitoringu wizyjnego w mieście, jest w pierwszym rzędzie prewencja, odstraszenie sprawców przestępstw. Systemy te mogą z powodzeniem pomóc też przy identyfikacji zdarzeń drogowych na ulicach. Instalowanie kamer w rejonach chętnie odwiedzanych przez ludzi, poprawia ich bezpieczeństwo, a w ostateczności umożliwia szybkie odnalezienie sprawcy zdarzenia.
Najczęstszą funkcjonalnością systemu monitorującego miasto jest monitoring:

  • stref zagrożonych przestępczością
  • obszarów rekreacyjnych
  • placów, rynków i centrów miast
  • identyfikacja pojazdów przebywających na terenie miasta
  • identyfikacja niebezpiecznych zachowań w miejscach publicznych
  • obserwacja ulic i skrzyżowań
  • wykrywanie wykroczeń drogowych

Do realizacji w/w założeń stosowane są kamery stałe i obrotowe, w obudowach wandaloodpornych, najczęściej wyposażone w oświetlacze podczerwieni. Bolączką w większości monitoringów miejskich jest to iż system ten posiada wiele kamer i obsługa ich wymaga dużej ilości zasobów ludzkich. Nasze systemy są oparte o rozwiązania inteligentnego monitoringu. Taki system analizuje obraz z wielu kamer i dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji potrafi wytypować sytuacje krytyczne wymagające weryfikacji przez operatora systemu monitoringu miejskiego. Operator nie musi ciągle śledzić wielu kamer, system może obsługiwać mniejsza liczba pracowników.
Nadzór ruchu z wykorzystaniem rozwiązania Traxcity zintegrowanego z monitoringiem miejskim, umożliwia analizę zdarzeń drogowych tj. wjazd pod zakaz, zatrzymanie w miejscu niedozwolonym, przejazd na czerwonym świetle, przekroczenie prędkości, wjazd pojazdów ciężarowych na drogi objęte zakazem. Taki system analizuje dane zdarzenie, a następnie odczytuje numer rejestracyjny pojazdu po czym wysyła raport do służb porządkowych, lub ustalonych przez użytkownika systemu. Wszystkie numery zarejestrowanych pojazdów na terenie objętym obserwacją są przechowywane w bazie danych SQL, daje to duże możliwości w przypadku poszukiwania pojazdu i sprawców przestępstw przez służby.
Oferowane systemy w ramach usługi monitoringu miasta mają możliwość wpięcia do sieci internet lub intranet i przeglądania obrazów przez uprawnionych użytkowników na swoich komputerach. Wielopoziomowy system haseł umożliwia precyzyjne nadanie uprawnień każdemu użytkownikowi.