Inteligentny Monitoring                                     

Zdjęcie kamery w białej obudowie na niebieskim tle

Inteligentny monitoring jest rozwiązaniem technicznym umożliwiającym w sposób skuteczny podnieść funkcjonalność systemów monitoringu wizyjnego. Obecnie największym problemem w systemach monitoringu jest duża ilość kamer (bardzo często ponad 100 kamer w jednym systemie) które nie są prawidłowo nadzorowane przez operatorów. Funkcje dużych monitoringów sprowadzają się głównie do celów archiwizacji materiału video, wynika to z faktu, iż jeden operator może obsłużyć w sposób efektywny około 20 kamer. Dodatkowym obciążeniem jest konieczność ciągłej analizy wielu obrazów co skutkuje szybkim zmęczeniem operatora monitoringu. Przyjmuje się że już po 40 minutach skuteczność spada o ponad 50% a zalecany ciągły czas pracy osoby obsługującej monitoring nie powinien przekraczać 2 godzin. W systemach inteligentnego monitoringu analizowanie obrazów, zachowań obserwowanych obiektów przerzuca się z barków operatora na złożone algorytmy sztucznej inteligencji. System potrafi automatycznie rozpoznawać wybrane sytuacje i podejmować konkretne działania (np. moduł rozpoznawani i identyfikacji numerów rejestracyjnych pojazdów zezwala na wjazd danym pojazdom lub zgłasza alarm w wyniku wykrycia pojazdu poszukiwanego). Jednak w większości przypadków systemy inteligentne nie potrafią jeszcze samodzielnie rozpoznawać niuansów naszego życia dlatego typują sytuacje charakterystyczne i przekazują wybrane obrazy do weryfikacji przez operatora monitoringu. Przykładem może być system nadzorujący ogrodzenie obiektu zbudowany z kilkudziesięciu kamer. Systemy klasyczne wyposażone w detektory ruchu które teoretycznie mogą także informować o ruchu w rejonie ogrodzenia w praktyce nie sprawdzają się, generują wiele fałszywych alarmów spowodowanych zmianami oświetlenia, ruchem roślin co czyni takie rozwiązanie całkowicie nie przydatnym - fałszywy alarm co kilkanaście minut. Z pomocą przychodzą nam systemy inteligentnej analizy obrazu które analizują obraz, identyfikują obiekty, śledzą trasę obiektów i podejmują działania w przypadku analizy sytuacji alarmowej (strażnik patrolujący po wewnętrznej stronie obszar przy ogrodzeniu nie spowoduje alarmu ale osoba przechodząca przez ogrodzenie lub pozostająca przez dłuższy czas przy ogrodzeniu już tak) Klasyczne systemy monitoringu wizyjnego traktują obraz jako płaski zbiór pikseli i w najlepszym przypadku są w stanie wykryć zmiany w pikselach w wybranych częściach obrazu i wywołać alarm - prosta detekcja ruchu. Systemy inteligentnej analizy obrazu "obserwują" obraz podobnie jak ludzie, rozpoznają obiekty, analizują ich zachowanie, zapamiętują przebieg zdarzeń , podejmują decyzje.
Proponujemy realizację systemów monitoringu inteligentnego w oparciu o rozwiązanie Intelio IVS3. Jako pierwsza firma w Polsce uzyskaliśmy autoryzację Intellio II stopnia.